Lamproderma gulielmae er en kuleformet, blålig metallglinsende slimsopp som er kjennetegnet ved å ha lange skaft og tydelige nedsenkede områder på overflaten. Arten er sjelden og kan påtreffes om høsten, på død ved, moser og diverse strø.

Nøkkelkarakterer

Arten danner langskaftede, kuleformede sporokarper. Peridiet er karakteristisk ved å ha mørkere, nedsenkede områder omgitt av lysere åser. Kapillitiet er påfallende blekt og er dikotomt forgrenet.  Sporene måler 12–15 µm, lysere på den ene siden og forsynt med ganske lange, uregelmessig plasserte pigger.

Levested

Dette er en, i vår region, sjelden, ikke-nivicol art, som finnes på død ved, moser og diverse strø om høsten.

Forvekslingsarter

Lamproderma maculatum, Lamproderma pseudomaculatum, Lamproderma echinosporum og Lamproderma macrosporum har alle flekker på peridiet, men ikke tydelig forsenkede områder som hos Lamproderma gulielmae. Alle disse fire er dessuten strengt nivicole.

Registrerte funn i GBIF