Lamproderma pseudomaculatum er en eggformet og skaftet slimsopp med mørk metallglans og litt utydelige mørke flekker på overflaten. Arten er funnet på tynne kvister om våren i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten danner tydelig skaftede, bredt ellipsoide eller eggformede, sjeldnere helt kuleformede, sporokarper med utydelige mørkere flekker på det blå til blåfiolette peridiet. Den har relativt lyst, rosabrunt kapillitium som er rikt forgrenet helt ut i periferien, der det blir helt fargeløst. Sporene måler 11–13,5 µm og tett småvortet.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Det er kun få funn fra Skandinavia, på tynne løvtrekvister. Arten antas å ha lik økologi som de fleste andre nivicole Lamproderma-artene.

Forvekslingsarter

Lamproderma maculatum har gjerne mer kuleformede sporokarper enn Lamproderma pseudomaculatum og har også tydeligere flekker på peridiet. Kapillitiet er betydelig mørkere helt ut i periferien.

Lamproderma macrosporum har mørkere kapillitium enn Lamproderma pseudomaculatum og har større sporer med tettstilte, korte pigger.

Lamproderma echinosporum skilles fra Lamproderma pseudomaculatum ved å ha kortere eller manglende skaft, mørkere kapillitium og sporer som oftest er større og som har ca. 1 µm lange, spredtstilte pigger.

Disse tre artene er også nivicole.

Lamproderma gulielmae er en langskaftet, ikke-nivicol art med tydelige mørke områder på peridiet, adskilt av lysere åser.

Registrerte funn i GBIF