Lamproderma piriforme er en kortskaftet, ganske mørk, (omvendt) pæreformet slimsopp som oftest har blå eller fiolette farger. Arten kan lett forveksles med Lamproderma ovoideoechinulatum. Begge er vårarter som forekommer på tynne kvister, lyng, vissent gress og lignende i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Dette er en art som oftest er kortskaftet og med omvendt pæreformede (avsmalnende mot skaftet) sporokarper. Arten har et metallglinsende peridium med varierende farger, ofte i blått og fiolett.  Peridiet er gjerne tykkere mot basis. Kapillitiet er mørkt og tett, av og til lysere helt ytterst på grenspissene. Sporene er store, 15–20 µm, lysere på én side og tett og jevnt besatt med små pigger.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den kan trolig finnes på alle slags substrater, som tynne kvister, lyng, visne urter og bregner, gress og lignende i snøsmeltingen.

Forvekslingsarter

Lamproderma ovoideum skiller seg primært ved å ha sporer tett besatt med små vorter. Den har også oftest mer kortskaftede sporokarper enn Lamproderma piriforme.

Lamproderma ovoideoechinulatum er svært lik, men har oftest noe mindre sporer enn Lamproderma piriforme, og med mer uregelmessig plasserte og mer fjerntstilte pigger.

Lamproderma zonatum har alltid uskaftede sporokarper som har en lysere metallglans i alle regnbuens farger. Kapillitiet blir gradvis lysere og grenene tynnere mot periferien. Den har også mindre sporer, som er vortet.

Registrerte funn i GBIF