Lamproderma puncticulatum er en ganske kortskaftet, kuleformet slimsopp med varierende farget metallglans med små, spredte brune flekker. Arten er en sjelden høstart som er funnet på moser.

Nøkkelkarakterer

Arten har relativt kortskaftede, kuleformede sporokarper med metallglans i flere farger, men med spredte ikke-glinsende små brune flekker som lettest sees i mikroskop. Kapillitiet er dikotomt forgrenet med avflatede grener som er tett besatt med mer eller mindre tette, lyst brune pigmentflekker. Sporene er middels store, 12,5–14 µm, og piggete.

Levested

Dette er en sjelden art som er funnet på moser (typekollektet på traktkantarell) om høsten (ikke-nivicol).

Forvekslingsarter

Lamproderma columbinum, Lamproderma scintillans, Lamproderma violaceum, Lamproderma nigrescens mangler alle brune flekker på peridiet og på kapillitiet.

Lamproderma gulielmae har velavgrensede forsenkninger i peridiet og lyst, ensfarget kapillitium.

Alle disse er også høstarter.

Registrerte funn i GBIF