Lamproderma pulchellum kjennetegnes ved tette samlinger av vakkert blå eller fiolette kuler uten skaft. Denne slimsoppen forekommer på tynne grener av busker og lyng, og på visne urter og bregner om våren i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har uskaftede, ofte tett sammenpakkede sporokarper med blå og fiolett metallglans. Kapillitiet er tett forgrenet med blekt rosabrune grener og fargeløse grenspisser. Sporene er middels store (men opptil 16 µm), er lysere på én side og er tett besatt med små vorter eller korte pigger.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), på tynne grener av busker og lyng, men også på visne urter og bregner.

Forvekslingsarter

Lamproderma spinulosporum skilles primært på sporeornamenteringen, som består av spredte, uregelmessig fordelte, ganske lange pigger, og ved å ha mørkere kapillitiegrener (unntatt perifert, hvor begge arter er fargeløse).

Lamproderma splendidissimum har mørkere kapillitium enn Lamproderma pulchellum, er ofte kortskaftet og har et ruglet peridium med klar, blå metallglans.

Registrerte funn i GBIF