Lamproderma columbinum er den vanligste Lamproderma-arten om høsten. Dette er en kuleformet slimsopp som har lange, robuste skaft og finnes på mosegrodd, død ved.

Nøkkelkarakterer

Arten danner kuleformede (sjelden bredt ellipsoide) sporokarper med lange, robuste skaft, og blålig peridium med refleksjoner av andre farger. Den har mørkt brunt, rigid kapillitium som er brunt helt til grenspissene og der forgrener seg og anastomoserer. Sporene måler 10–13 (–14) µm og fint vortete.

Levested

Arten finnes gjerne på mosegrodd, død ved om høsten (ikke nivicol).

Forvekslingsarter

Lamproderma violaceum og Lamproderma nigrescens har spinklere skaft og mindre rigid kapillitium enn Lamproderma columbinum. Lamproderma violaceum har dessuten lysere kapillitium, mens Lamproderma nigrescens har brunt kapillitium som er blekere i grenspissene. Begge artene har mindre sporer enn Lamproderma columbinum og begge er ikke-nivicole høstarter.

Lamproderma gulielmae har lignende voksemåte, men skiller seg fra Lamproderma columbinum ved å ha tydelig forsenkede felter på peridiet, adskilt med lysere åser. Arten har dessuten piggete sporer. Dette er også en høstart, men er sjelden.

Lamproderma puncticulatum har peridium med mørke flekker (må sjekkes i mikroskop!) og blekt kapillitium med utydelige, brune pigmentflekker. Den har fint piggete sporer. Dette er også en høstart, men er sjelden.

Registrerte funn i GBIF