Lamproderma maculatum er en skaftet, kuleformet slimsopp med metallglans og tydelige brune flekker på overflaten. Dette er en vårart som oftest er funnet på tynne grener av busker og lyng i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten danner skaftede kuleformede sporokarper med brune flekker på peridiet (synlig i både reflektert og gjennomfallende lys). Peridiet er ellers mørkegrått, ofte med refleksjoner i andre farger. Den har mørkt brunt kapillitium med ganske kraftige, skarpt tilspissede grenspisser. Sporene måler 12–15 µm, er fint vortet og er lysere på den ene siden. Arten kan av og til ha tynne nåler på peridiet.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol), oftest på tynne grener av busker og lyng, men også på visne urter og bregner.

Forvekslingsarter

Lamproderma echinosporum har mer kortskaftede sporokarper enn Lamproderma maculatum og har lysere sporer med uregelmessig plasserte ca. 1 µm lange pigger.

Lamproderma macrosporum har kortere skaft og typisk mer ovale sporokarper enn Lamproderma maculatum, og større sporer med svært tettstilte, korte pigger. Arten har vært betraktet som en varietet av Lamproderma maculatum.

Lamproderma pseudomaculatum har mindre tydelige flekker på peridiet enn Lamproderma maculatum, og dessuten rosabrunt kapillitium med fargeløse grenspisser og tett vortete sporer, 11–13,5 µm.

Disse tre artene er også nivicole.

Lamproderma gulielmae er en langskaftet, ikke-nivicol art med tydelige mørke områder på peridiet, adskilt av lysere åser.

Registrerte funn i GBIF