Lamproderma ovoideum er en bredt ellipsoid, kortskaftet, blåsvart, ofte bronseaktig metallglinsende slimsopp. Dette er en vårart som forekommer på tynne kvister, lyng, vissent gress og lignende i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Arten har bredt ellipsoide til eggformede, kortskaftede sporokarper og blåsvart metallglinsende peridium, ofte også med bronse som dominerende farge. Kapillitiet er mørkt og tett uten tydelig lysere grenspisser. Sporene er relativt store, (11,5–) 12–16 (–17,5) µm, er lysere på én side og tett besatt med små vorter.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol). Den kan finnes på alle slags substrater som tynne kvister, lyng, visne urter og bregner, gress, og lignende i snøsmeltingen.

Forvekslingsarter

Lamproderma ovoideoechinulatum skiller seg primært ved å ha sporer med distinkte, litt uregelmessig fordelte pigger i stedet for tette vorter. Den finnes også med en småsporet varietet.

Lamproderma piriforme har oftest noe mer langskaftede sporokarper enn Lamproderma ovoideum og har oftest noe større sporer, som er tett og jevnt besatt med små pigger.

Lamproderma zonatum har alltid uskaftede sporokarper som har en lysere metallglans i alle regnbuens farger. Kapillitiet blir gradvis lysere og grenene tynnere mot periferien.

Registrerte funn i GBIF