Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Bestemmelsesnøkkelen omfatter alle slimsopper i slekta Lamproderma som hittil er påvist i Norge og Sverige. Til sammen 28 arter.

Hvordan bruke bestemmelsesnøkkelen?

Vurdér svaralternativene i nøkkelen opp mot det som skal bestemmes, og velg det som passer. Når det finnes flere alternativer er det også mulig å velge bort alternativer som ikke passer. Du kan bla forbi spørsmål som du er usikker på; nøkkelen byr på mange veier til målet, og man trenger ikke å besvare alle spørsmålene eller å besvare dem i en gitt rekkefølge. Begynn med de enkleste spørsmålene, så vil nye spørsmål dukke opp og lede videre.

Du kan angre på et valg ved å trykke velg bort/angre-pilen øverst i høyre hjørne på valgt alternativ.