Lamproderma sauteri er en variabel og trolig ufullstendig utredet art med flere varieteter i forskjellige farger og med varierende grad av metallglans. Alle formene er kuleformede og har middels lange skaft. Dette er en vårart som forekommer på tynne kvister, lyng og visne planterester i snøsmeltingen.

Nøkkelkarakterer

Dette er en variabel art som har vært tolket forskjellig. De forskjellige formene (varietetene) kan være tydelig metallglinsende i flere farger eller mer matt stålgrå. Kapillitiet har relativt lyst rosabrune eller oransjebrune til nesten fargeløse grener som stråler ut fra øvre del av kolumella. Felles for alle formene er at skaftet er ca. like langt som sporokarp-diameteren og at sporene gjennomgående er større enn 12 µm (opptil 18 µm) og forsynt med jevnt fordelte pigger.

Levested

Arten forekommer i snøsmeltingen om våren (nivicol) på tynne kvister, lyng og visne planterester.

Forvekslingsarter

Lamproderma arcyrioides har mindre sporer enn Lamproderma sauteri, og de er tett besatt med små vorter. Lamproderma arcyrioides har dessuten et mørkere, fleksibelt og bøyelig kapillitium. Peridiet har ofte tynne nåler på overflaten.

Lamproderma aeneum har sporocyster med svært korte skaft og har kraftig metallglinsende peridium i ofte varme farger som kopper og gull, men også fiolett og blått. Kapillitiet har av og til små, mørke kuler på grenene. Sporene er mindre enn 12 µm.

Lamproderma argenteobrunneum har korte skaft, er overveiende stålgrå i øvre del, har mørkere kapillitium og mindre sporer enn Lamproderma sauteri, og har spredte, uregelmessig plasserte pigger.

Registrerte funn i GBIF