Vingespenn

20-25 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Lilleasia, Kaukasus, østover til Russisk Fjerne Østen og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge. Det er gjort få og spredte funn i Nord-Norge, nordligst i Karasjok i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio mai - september. Lengst sør i to generasjoner.

Økologi

I åpen skog og skogbryn med bjørk, oftest der det er fuktig.