Vingespenn

18-20 mm.

Totalutbredelse

Østlige deler av Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Østlandet. På Sørlandet så langt vest som Birkenes i Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På enger med lav vegetasjon.