Vingespenn

25-30 mm.

Kjennetegn

Meget lik grå syremåler som imidlertid har mørkere bestøving på vingene. Gul syremåler framtrer mer gul.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Lilleasia, Kaukasus, Israel, Turkmenistan, og det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og ved Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på planter i slireknefamilien (Rumex, Polygonum), men av og til også på andre planter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni og ultimo juli - medio september i to generasjoner.

Økologi

På åpne, ofte fuktige, steder der vertsplantene vokser.