Vingespenn

20-24 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Meget lokalt forekommende nord til Nordmøre. Bare et par lokaliteter på indre deler av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på syre (Rumex).

Flyvetid

Medio mai - august i to generasjoner.

Økologi

På tørrenger, lyngheier og andre magre og åpne biotoper.