Vingespenn

26-31 mm.

Kjennetegn

Framvingens ytre mellomlinje har en knekk nær framkanten. Ytterkant med punkter.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

Juni - medio august.

Økologi

I ulike biotoper der det vokser løvtrær og urter.