Vingespenn

24-28 mm.

Kjennetegn

Framvingens ytre mellomlinje uten knekk nær framkanten. Ytterkant uten punkter.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Korea, Sakhalin og Kurilene.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Romsdalen.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På åpne og halvåpne, tørre steder.