Vingespenn

16-18 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra i sør og sørvest, Kaukasus, øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Dessuten påvist i indre Sogn.

Unge stadier

Larven lever på blader av røsslyng, men også på andre lave planter.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På tørre og magre steder nær kysten.