Vingespenn

18-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Lilleasia, Kaukasus, fjellene i Sentral-Asia, Sibir, øst til Mongolia.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge, men finnes opp til Mellom-Sverige.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, først og fremst erteplanter.

Flyvetid

Ultimo mai - august i to generasjoner.

Økologi

På magre og tørre enger og bakker.