Vingespenn

21-23 mm.

Totalutbredelse

Holarktisk. Fra Øst-Finnmark, det nordøstlige Finland og Kola gjennom det nordlige Sibir til Kamtsjatka. I Nord-Amerika fra Labrador og Newfoundland til Alaska.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden i Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på blåbær.

Flyvetid

M - ultimo juli.

Økologi

I åpen skog der det vokser blåbær.