Vingespenn

17-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Ellers i Rogaland og nord til Gjøvik på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

Knyttet til bebyggelse, sitter ofte på husvegger.