Vingespenn

16-17 mm.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de aller kjøligste og varmeste delene. Mot øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Sjelden på Østlandet til litt nord for Oslo. Også kjent fra Arendal i Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike lave planter.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På fuktige enger og myr.