Vingespenn

25-27 mm.

Kjennetegn

Meget lik gul syremåler, som imidlertid er gulere fordi den mangler tydelig grå bestøving på vingene. Slitte eksemplarer av de to artene kan være vanskelig å skille.

Totalutbredelse

Skandinavia, Baltikum og Vest-Russland.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på planter i slireknefamilien (Rumex, Polygonum).

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli og august - september i to generasjoner. I indre deler av Østlandet normalt én generasjon i medio juni - juli.

Økologi

På åpne, ofte fuktige, steder der det vertsplantene vokser.