Vingespenn

20-23 mm.

Totalutbredelse

Mellom-Europa, sørlige deler av Nord-Europa, Kaukasus Turkmenistan, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden ved midtre og ytre deler av Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

M - ultimo juli.

Økologi

I fuktig løvskog.