Vingespenn

14-17 mm.

Kjennetegn

Framvingen har en rødlig framkant.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende langs midtre og ytre Oslofjord. Dessuten i Kragerø og Arendal på Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, men beinurt (Ononis) nevnes spesielt som en favoritt.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På tørre og varme strandenger.