Vingespenn

17-19 mm.

Kjennetegn

Framvingen har en grålig framkant.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus. I Nord-Europa i Sør-Sverige og Danmark.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men kan muligens dukke opp på Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På tørrenger og strandenger, i Skandinavia oftest nær kysten.