Vingespenn

23-26 mm.

Kjennetegn

Framvingen vanligvis med tydelig midtskygge, ytre mellomlinje med bøy nær framkanten. Ytterkant med punkter.

Totalutbredelse

Europa, Marokko, Lilleasia, Kaukasus, Iran og fjellområder i Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

På lune, tørre lysninger i løvskog eller tørre steder med kratt. Nær kysten.