Vingespenn

22-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran.

Utbredelse i Norge

Lokalt tallrik i bøkeskog langs kysten fra midtre Oslofjord til Kristiansand i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever på bøk.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I bøkeskog.