Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra De britiske øyer og de nordligste delene, dessuten i Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, Iran, mot øst til fjellene i Sentral-Asia og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Tyrifjorden.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På tørre og varme lokaliteter, gjerne på kalkgrunn.