Vingespenn

16-20 mm.

Kjennetegn

Hannen er større enn hunnen, og har en mer gulaktig grunnfarge på vingene.

Totalutbredelse

Østlige deler av Europa, Kaukasus, Mongolia, øst til Ural.

Utbredelse i Norge

Lokalt alminnelig på Østlandet nord til Ringebu, langs kysten vest til Tvedestrand.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

På tørre enger og lysninger.