Vingespenn

20-25 mm.

Utbredelse

Europa, men mangler over store områder, Lilleasia, Kaukasus og det nordlige Iran. I Norge lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og rundt Oslofjorden.

Totalutbredelse

Europa, men mangler over store områder, Lilleasia, Kaukasus og det nordlige Iran.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og rundt Oslofjorden. Nordligst funnet ved Lillehammer i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Larve

På eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli samt en fåtallig 2. generasjon i medio juli - august.

Økologi

På varme solrike steder med eik.