Vingespenn

19-21 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra lengst i nord og sør, Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan, videre mot øst til Amur og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig rundt Oslofjorden, på Sørlandet og Vestlandet nord til Nordfjord.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter og busker.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

I løvskog og skogbryn, også i hager.