Vingespenn

22-26 mm.

Totalutbredelse

Afrika og Middelhavsområdet, mot øst til Sentral-Asia og sørøst-Kina.

Utbredelse i Norge

Opptrer som immigrant, og er funnet i 10-15 eksemplarer i årene 1985-2006, nordligst i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven er polyfag, men lever hovedsakelig på planter i slireknefamilien.

Flyvetid

Ultimo august - primo oktober.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.