Vingespenn

23-27 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa. I Mellom-Europa unngår den lavlandet. Lenger øst utbredt til elva Jenisej i Sibir, Mongolia.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på blåbær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I åpen skog, myrkanter og lignende der det vokser blåbær.