Vingespenn

21-25 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, Kasakhstan, Mongolia, gjennom Sibir til Sakalin.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Elverum.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, også på de visne bladene.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På fuktige enger og buskmark, myr.