Vingespenn

25-28 mm.

Totalutbredelse

Fjellområder i Mellom- og Sør-Europa, i nord også i lavlandet. Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan, Altaj-fjellene, til Mongolia og Jakutia.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Sunnmøre.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter og busker.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

Skogbryn og buskrike steder. Sommerfuglen sitter ofte på bergvegger.