Vingespenn

22-26 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa bortsett fra de vestligste delene, dessuten Lilleasia, Kaukasus, Iran og gjennom Sibir til Amur.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Østlandet, vestligst i Porsgrunn.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av ulike urter.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

På tørre enger.