Vingespenn

22-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i 1974, da den invaderte Vestfold i enormt tall. Siden har den etablert seg rundt Oslofjorden der den nå er ganske vanlig. Den kom til Agder-kysten i 2000, og har nå spredt seg så langt vest som til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, som slåpetorn hegg og morell.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

I løvskog og kratt.