Vingespenn

34-42 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Lilleasia, Kaukasus og Kasakhstan, mot øst til Ussuri og Amur i det østligste Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til Trysil. Dog er arten sjelden i den nordlige delen av utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave planter som løvetann (Taraxacum), perikum (Hypericum) og kjempe (Plantago).

Flyvetid

Juni.

Økologi

På enger.