Vingespenn

28-37 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Mongolia.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden fra området ved Oslofjorden vest til Kvinesdal i Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng, samt gyvel og ginst (Genista). I vårt land er røsslyng den mest aktuelle vertsplanten.

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

På lynghei og myr.