Vingespenn

22-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan, og mot øst til Kamtsjatka og Sakhalin. samt Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Tysfjord i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

Mai - juni.

Økologi

I åpen skog, på lynghei og myr.