Vingespenn

22-27 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Sakhalin og Japan. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over så å si hele landet. Nordligst funnet i Alta i Finnmark. Enkelte år har arten masseopptredener.

Unge stadier

Larven lever på blokkebær og blåbær.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På myr og i åpen skog, også i bjørkebeltet i fjellet.