Vingespenn

21-24 mm.

Totalutbredelse

Fjellområder i Nord- og Mellom-Europa, samt i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i fjellet fra indre Telemark til Finnmark. Lengst i nord finnes den helt ned til havnivå.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På åpne steder i bjørkebeltet og på snaufjellet.