Vingespenn

25-30 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Kasakhstan, Sentral-Asia, og mot øst til Japan. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Lurøy i Nordland.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på Salix-arter (selje, vier, pil), men også på osp og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo mai - primo august i to generasjoner. I nord én generasjon i medio juni - juli.

Økologi

I skogbryn og kratt, ofte der det er fuktig. Ikke i fjellet.