Vingespenn

36-44 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet, sjelden på Vestlandet, nordligst påvist i Oppdal i Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på vikke (Vicia) og løvetann (Taraxacum).

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

På tørre og åpne biotoper som furumoer, eksponerte bergvegger og rasmarker.