Vingespenn

Hann 32-35 mm., hunn 27-30 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Sjelden langs kysten fra ytre Oslofjord til Karmøy i Rogaland.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng.

Flyvetid

Mai.

Økologi

På lynghei.