Vingespenn

Hann 41–54 mm., hunn 53–61 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Kasakhstan, Sentral-Asia, Himalaya mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula) og andre løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I skog, kratt og hager.