Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa, og mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet vest til Mandal, og på Østlandet til litt nord for Oslo. Lenger nord er den påvist én gang i Vang i nordre Oppland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, som slåpetorn hegg og morell.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I løvskog og kratt.