Vingespenn

46–59 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til nordlige Kina og Japan. Utbredt i Sverige nord til Dalarne, i Sør-Finland og i Danmark.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i Bjørkelangen i Akershus i 2003. Flere individer ble funnet i løpet av noen få dager. I påfølgende år har arten blitt funnet flere steder på Østlandet, nordligst i Nord-Odal i Hedmark, og later nå til å være etablert.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I løvskog og kratt.