Vingespenn

46-59 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til nordlige Kina og Japan. Utbredt i Sverige nord til Dalarne, i Sør-Finland og i Danmark.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge: Bjørkelangen i Akershus i 2003. Flere individer ble funnet i løpet av noen få dager, og det dreide seg tydeligvis om trekk.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), Salix-arter (selje, vier, pil) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I løvskog og kratt.