Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Kristiansand i 1998. Arten er nå etablert på Sørlandet fra Arendal til Kvinesdal, og er også funnet i Oslo.

Unge stadier

Larven lever på ulike trær og busker.

Flyvetid

Juni - medio august.

Økologi

I skogbryn, kratt og hager.