Vingespenn

28-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til Kurilene og Sakhalin.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Brønnøy i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), Salix-arter (selje, vier, pil) og or (Alnus).

Flyvetid

Mai - primo september i to generasjoner. I nord én generasjon i medio juni - juli.

Økologi

Overalt der det vokser løvtrær og busker, men ikke i fjellet.